Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/1/2023 – adaptacja i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka)

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na adaptację i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka)

Oferty można składać w terminie do dnia 21.03.2023 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/1/2023

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

adaptacja i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka)

Pliki dołączone do zapytania: