Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/2/2023 – realizacja oprawy i naprawy książek brajlowskich, oprawy czasopism brajlowskich oraz oprawy czasopism czarnodrukowych

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na realizację oprawy i naprawy książek brajlowskich, oprawy czasopism brajlowskich oraz oprawy czasopism czarnodrukowych.

Oferty można składać w terminie do dnia 25.05.2023 r., najpóźniej do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/2/2023

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

realizacja oprawy i naprawy książek brajlowskich, oprawy czasopism brajlowskich oraz oprawy czasopism czarnodrukowych

Pliki dołączone do zapytania: