Praca

Aktualne oferty pracy.

 

Proces rekrutacyjny

Metody rekrutacji dobieramy adekwatnie do stanowiska, na które rekrutujemy.

W procesie rekrutacyjnym korzystamy z wywiadów telefonicznych, rozmów rekrutacyjnych. 

Kandydat, wyłoniony po selekcji CV, jest informowany o etapach rekrutacji, dobranych do stanowiska, na które aplikował a ostatecznie także o wyniku rekrutacji.


Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;
  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);


Jednocześnie informujemy, że:

  • aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8L danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,
  • udzielenie zgody jest dobrowolne,
  • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
  • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 8L, 03-872 Warszawa. 
Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: iod@gbpizs.gov.pl, nr. telefonu: 22 831-22-71 wew. 277.


Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna – rekrutacja do pracy w Bibliotece

Wzór oświadczenia dla osób ubiegających się o zatrudnienie w GBPiZS

Więcej informacji o Polityce Prywatności i zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce RODO na naszej stronie GBPiZS.

Informację przygotował(a): Administrator

Opublikował(a): Administrator

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: