GBPiZS – kontakt

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

adres skrzynki ePUAP: /GBPIZS/SkrytkaESP

Dojazd do przystanku “Zabraniecka 02” autobusami:
138, 338.

 

Dyrektor Biblioteki
Justyna Garbarczyk
tel.: (+48) 509-787-563
e-mail: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Sekretariat
tel.: (+48) 509-787-563
e-mail: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Dział Finansowo – Księgowy
Główny Księgowy Krystyna Koper – Ćwik
tel.: (+48) 537-746-280
e-mail:ksiegowosc@gbpizs.gov.pl

Sekcja Organizacyjna i Kadr
tel.: (+48) 537-844-085
e-mail: kadry@gbpizs.gov.pl

 

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
tel.: (+48) 509-787-563
e-mail: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Ośrodek Informacji Naukowej
Kierownik Joanna Więckowska – Trzyszka
tel.: (+48) 537-841-974
e-mail: oin@gbpizs.gov.pl

Sekcja Udostępniania Wypożyczalnia i Czytelnia
Kierownik Ewelina Miłosz
tel.: (+48) 537-838-509
e-mail: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel.: (+48) 535-191-338
e-mail: gromadzenie@gbpizs.gov.pl

 

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa

P.O. Zastępcy Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych
Jolanta Złotowicz
tel.: (+48) 22 635-83-45
email: dw@dzdn.pl

Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej
Kierownik Jadwiga Dziura
tel.: (+48) 22 831 22 71 wew. 281
email: brajl@dzdn.pl

Sekcja Zbiorów Książki Tyflologicznej
tel.: (+48) 22 831 22 71 wew. 280
email: tyflo@dzdn.pl

Informację przygotował(a): Administrator

Opublikował(a): Administrator

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: