Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/12/2022 – prenumerata czasopism zagranicznych na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism zagranicznych do prenumeraty w 2023 r.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism zagranicznych do prenumeraty w 2023 r.

Oferty można składać w terminie do dnia 14.12.2022 r. najpóźniej do godz. 13:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/12/2022

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

prenumerata czasopism zagranicznych na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism zagranicznych do prenumeraty w 2023 r.

Pliki dołączone do zapytania: