Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/9/2022 – prenumerata czasopism polskich na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism polskich do prenumeraty w 2023 r.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na prenumeratę czasopism polskich na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism polskich do prenumeraty w 2023 r..

Oferty można składać w terminie do dnia 07.11.2022 r. najpóźniej do godz. 11:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/9/2022

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

prenumerata czasopism polskich na 2023 r. zgodnie z Wykazem czasopism polskich do prenumeraty w 2023 r.

Pliki dołączone do zapytania: