Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/8/2022 – realizacja usługi dostawy komponentów i sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie serwerowe i biurowe.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi zakupu i dostawy komponentów i sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie serwerowe i biurowe.

Oferty można składać w terminie dnia 12.07.2022 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/8/2022

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

realizacja usługi zakupu i dostawy komponentów i sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie serwerowe i biurowe.

Pliki dołączone do zapytania: