Zapytanie ofertowe ZP/3/2019 – realizacja oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 31.01.2019r. najpóźniej do godz. 12:00.

UWAGA! Z przyczyn technicznych termin składania ofert został wydłużony do dn. 5.02.2019 r. do godz. 12:00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe nr ZP/3/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

REALIZACJA OPRAWY CZASOPISM BRAJLOWSKICH, OPRAWY ROCZNIKÓW CZASOPISM CZARNODRUKOWYCH ORAZ OPRAWY I NAPRAWY ZNISZCZONYCH KSIĄŻEK BRAJLOWSKICH

Pliki dołączone do zapytania: