Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/3/2021 – Adaptacja i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka)

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na adaptację i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka) oraz na adaptację i druk alfabetem Braille’a podręcznika: Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Oferty można składać w terminie do dnia 14.04.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/3/2021
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

adaptację i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka) oraz na adaptację i druk alfabetem Braille’a podręcznika: Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pliki dołączone do zapytania: