Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/4/2021 – Oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 21.05.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/4/2021
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

realizacja oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich.

Pliki dołączone do zapytania: