Kierownictwo

DYREKTOR GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
– Justyna GARBARCZYK

GŁÓWNA KSIĘGOWA
– Krystyna KOPER-ĆWIK