Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/5/2021 – Dostawa do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek.. Oferty można składać w terminie dnia 26.05.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/5/2021

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Pliki dołączone do zapytania: