Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/6/2021 – Sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim.

Oferty można składać w terminie dnia 16.07.2021  r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/6/2021

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim.

Pliki dołączone do zapytania: