Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/2/2021 – dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego licencji na system operacyjny i oprogramowanie biurowe

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego licencji na system operacyjny i oprogramowanie biurowe. Oferty można składać w terminie dnia 16.03.2021 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data wpływu).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/2/2021

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego licencji na system operacyjny i oprogramowanie biurowe

Pliki dołączone do zapytania: