Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/5/2022 – Analizy faktograficzne artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim.

Oferty można składać w terminie dnia 06.04.2022  r. najpóźniej do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/5/2022

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim.

Pliki dołączone do zapytania: