Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/1/2024 – adaptacja i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka)

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na adaptacji i druku książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka).

Oferty można składać w terminie do dnia 18.03.2024 r., najpóźniej do godz. 14:00(liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/1/2024

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

adaptacja i druk książek alfabetem Braille’a (beletrystyka, reportaże, pamiętniki, biografie, publicystyka).

Pliki dołączone do zapytania: