Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/9/2021 – Przebudowa strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) GBPiZS do wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie min. AA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na przebudowę strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) GBPiZS do wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie min. AA.

Oferty można składać w terminie dnia 23.08.2021  r. najpóźniej do godz. 09:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/9/2021

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

przebudowa strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) GBPiZS do wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie min. AA.

Pliki dołączone do zapytania: