Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/6/2023 – dostawa (prenumerata) czasopism zagranicznych na 2024 r.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy (prenumeraty) czasopism zagranicznych do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Oferty można składać w terminie do dnia 04.12.2023 r., najpóźniej do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/6/2023

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa (prenumerata) czasopism zagranicznych na 2024 r.

Pliki dołączone do zapytania: