Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/1/2022 – Dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Oferty można składać w terminie dnia 15.02.2022  r. najpóźniej do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do GBPiZS).

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/1/2022

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Pliki dołączone do zapytania: