Aktualności

Kierownictwo

DYREKTOR GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
– Justyna GARBARCZYK

 p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
– Emil SKARZYŃSKI