Zamówienia publiczne – zwolnione ze stosowania ustawy PZP na postawie art. 4 pkt 8 wskazanej ustawy (zamówień i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/5/2021 - Dostawa do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego materiałów eksploatacyjnych do drukarek Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 63
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/2/2021 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego licencji na system operacyjny i oprogramowanie biurowe Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 231
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/1/2021 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego sprzętu komputerowego i akcesoriów Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 200