Poszukujemy nowej lokalizacji dla Biblioteki

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje nowej lokalizacji dla Biblioteki.

Wymagania dot. powierzchni:

– powierzchnia na magazyn biblioteczny 150 m² (parter)

– powierzchnia biblioteczna (parter) 100 m²

– biurowa (może być piętro) 150 m²

Wymagania dot. nośności stropów do powierzchni na magazyn biblioteczny:

  • 1400 kg/m² – powierzchnia na gruncie (piwnica) lub specjalnie do tego celu projektowane stropy w budynkach archiwów, ewentualnie powierzchnie handlowe.
  • Możliwość zamontowania w podłodze regałów przesuwnych.

Wymagany standard:

Otwierane okna, okablowanie elektryczne, okablowanie telefoniczne, łącza światłowodowe, czujniki dymu i ciepła, tryskacze, monitoring, miejsca parkingowe.

Opcjonalnie:

Klimatyzacja, centrala telefoniczna, ochrona, recepcja, winda.

Dodatkowo:

  1. Budynek powinien być dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób z dysfunkcją wzroku.
  2. Powierzchnia na magazyn biblioteczny powinna spełniać warunki do gromadzenia i przechowywania książek.
  3. Zapewnienie aranżacji budynku.

Dostępność (data przeprowadzki) najpóźniej: 26 luty 2020 r.

Oferty wraz ze zdjęciem należy przesyłać na adres: sekretariat@gbpizs.gov.pl w terminie do dnia: 27 listopada 2019 r. do godz.12:00

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem tel: 022 380-51-21

Oferty składane są na własne ryzyko i koszt i nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu złożonej oferty w przypadku nie zawarcia umowy.