Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie”. Oferty można składać w terminie do dnia 29.07.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/13/2020 - Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/13/2020 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich. Oferty można składać w terminie do dnia 23.06.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/14/2020 - oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe. Oferty można składać w terminie do dnia 19.06.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.