Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2021 r. Oferty można składać w terminie dnia 20.11.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data wpływu).

 

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na prenumeratę czasopism polskich na 2021 r. Oferty można składać w terminie dnia 20.11.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00 (liczy się data wpływu).