Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oferty można składać w terminie do dnia 23.06.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowego nr GBPiZS/ZP/12/2020 unieważnione

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/12/2020
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

realizacja oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników,czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich.

   

Pliki dołączone do zapytania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 czerwiec 2020 17:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 czerwiec 2020 17:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 16:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 16:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 16:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 16:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 16:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 08:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 09:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 12:08 Administrator