Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie”. Oferty można składać w terminie do dnia 29.07.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe nr GBPiZS/ZP/17/2020
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie

   

Pliki dołączone do zapytania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 17:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 17:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 17:33 Administrator