Zamówienia publiczne – zwolnione ze stosowania ustawy PZP na postawie art. 4 pkt 8 wskazanej ustawy (zamówień i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/17/2020 - Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 176
Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/13/2020 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe Udostępniony przez: GBPiZS Odsłon: 181