Majątek GBPiZS według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. (w złotych)