Sprawozdanie finansowe za rok 2019

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

=> Bilans

=> Rachunek zysków i strat

=> Zestawienie zmian w funduszu

=> Informacja dodatkowa