Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku niemieckim. Oferty można składać w terminie do dnia 28.12.2018r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku francuskim. Oferty można składać w terminie do dnia 28.12.2018r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja zakupu i dostawy 2 zestawów umożliwiających utworzenie stanowisk pracy dla osób słabowidzących. Oferty można składać w terminie do 12 października 2018 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA O WYBORZE - OCR

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie analiz faktograficznych artykułów z prasy branżowej w języku angielskim. Oferty można składać w terminie do dnia 28.12.2018r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa 200 szt. kubków ceramicznych. Oferty można składać w terminie do 27 września 2018 r. do godz. 12:00.