W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/13/2020 - Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/13/2020 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/14/2020 - oprawy czasopism brajlowskich, oprawy roczników czasopism czarnodrukowych oraz oprawy i naprawy zniszczonych książek brajlowskich

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr ZP/24/2018 dotyczącego prenumeraty czasopism zagranicznych na 2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego Nr GBPiZS/ZP/23/2018

Z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z firmą RUCH S.A. na prenumeratę czasopism polskich na 2019 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuję, że na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, firma Garmond Press S. A., która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego została oceniona, jako druga najkorzystniejsza po RUCH S. A.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/10/2020 - Adaptacja i druk książek alfabetem Braille'a.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr ZP/24/2018 dotyczącego prenumeraty czasopism zagranicznych na 2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY