Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest prenumerata czasopism zagranicznych na 2020 r. Oferty można składać w terminie do 4 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest prenumerata czasopism polskich na 2020 r. Oferty można składać w terminie do 4 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest prenumerata czasopism polskich na 2019 r. Oferty można składać w terminie do 25 września 2018 r. do godz. 12:00.

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r. Oferty można składać w terminie do 25 września 2018 r. do godz. 12:00.