Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:

Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki.

Podlegają mu bezpośrednio:

=> Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z podległym mu Działem Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, na który składają się: Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Sekcja Udostępniania oraz Ośrodek Informacji Naukowej;

=> Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych z podległym mu Działem Zbiorów dla Niewidomych, na który składają się: Sekcja Zbiorów Książki Mówionej, Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej oraz Sekcja Zbiorów Książki Tyflologicznej;

=> Główny Księgowy z Działem Finansowo-Księgowym;

=> Sekcja Organizacyjna i Kadr;

=> Stanowisko ds. Obronnych;

=> Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Regulamin organizacyjny GBPiZS

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 29 maj 2018 10:41 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11 lipiec 2018 13:06 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11 lipiec 2018 13:07 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11 lipiec 2018 13:08 Infopromo
Artykuł został zmieniony. środa, 11 lipiec 2018 13:08 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 09:51 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 09:52 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 12:36 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 10:57 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 10:59 Infopromo