Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 15 maj 2016 22:51
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 lipiec 2018 09:27 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 10:11 Infopromo