ROOT

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie i ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie”. Oferty można składać w terminie do dnia 29.07.2020 r. najpóźniej do godz. 12:00.

 

DYREKTOR GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
– Justyna GARBARCZYK

 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
– Jolanta ZŁOTOWICZ

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr GBPiZS/ZP/13/2020 - Zapytanie ofertowe GBPiZS/ZP/13/2020 - dostawa dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego komputerów przenośnych i licencji na oprogramowanie biurowe.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się archiwalne ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

COM_CONTENT_READ_MOREArchiwalne oferty pracy

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

 

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZapytania ofertowe bieżące do 30 tysięcy euro

 

W tym dziale znajdują się zasady dot. przechowywania danych.

COM_CONTENT_READ_MOREO RODO

Zamówienia publiczne – zwolnione ze stosowania ustawy PZP na postawie art. 4 pkt 8 wskazanej ustawy (zamówień i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

COM_CONTENT_READ_MOREZapytania ofertowe bieżące do 30 tysięcy euro

Zamówienia publiczne – zwolnione ze stosowania ustawy PZP na postawie art. 4d ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy (zamówienia dotyczące gromadzenia materiałów bibliotecznych przez biblioteki)

COM_CONTENT_READ_MOREZapytania ofertowe bieżące na materiały biblioteczne